• Сьогодні: субота, березень 2, 2019

Подача статей до випуску №1/2019 завершена!

Опубліковано: 01.11 - 20.12 №1/2019

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ

Опубліковано: 01.02. - 15.03 ВИПУСК №2/2019

Вахович Ірина Михайлівна

Тут повна інформація 

Під керівництвом Вахович І.М. захищено 13 здобувачів наукового ступеня
кандидата економічних наук.
Вахович І.М. є головним редактором наукового журналу «Економічний
форум», членом редакційної колегії збірника наукових праць «Економічні науки»
за серіями «Регіональна економіка», «Економічна теорія», «Облік та фінанси»,
«Економіка та менеджмент», які входить до переліку фахових видань з
економіки та у наукометричні бази даних.
При викладанні лекційних та практичних занять Вахович І.М.
дотримується індивідуального підходу для кожного студента, ділиться
знаннями, навичками, розвиває спроможності студентів на основі викладання
від простого до складного, запалюючи інтерес у студентів до навчання на
основі віри у власні риси. Результатом такого підходу є розвиток критичного
мислення у студентів.

big banner